Sinds een aantal jaren is de partneralimentatie verkort van 12 jaar naar 5 jaar. De termijn kan zelfs korter zijn indien u korter dan 10 jaar met elkaar getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt. In die gevallen geldt de duur van de partneralimentatie in principe voor de helft van de periode dat partijen samen waren. Ook zijn er een aantal uitzonderingen dat de termijn juist langer is.

Er zijn echter ook scenario’s denkbaar dat het wenselijk is dat er een langere termijn van partneralimentatie wordt afgesproken. In deze blog zullen we ingaan op de mogelijkheden om deze termijn van 5 jaar c.q. de termijn die geldt toch te verlengen.

Tussen partijen uitsluiten verlenging

Op dit moment geldt als uitgangspunt dat je via de rechter niet kan uitsluiten dat er verlenging van de 5-jaars termijn plaatsvindt.

Tussen partijen onderling kan er wel in bijvoorbeeld een convenant worden opgenomen dat er uitsluiting plaatsvindt van het verlengen van de 5-jaars termijn. Dit ligt dus in handen van partijen zelf en kan worden vergeleken met een niet-wijzigingsbeding.

Partijen kunnen dus onderling wel afspreken dat het niet mogelijk is om de termijn van 5 jaar te verlengen, de rechter kan dit niet bepalen.

Eisen voor verlening van de partneralimentatie

Het verlengen van de partneralimentatie van 5 jaar is een uitzondering op de hoofdregel. Immers geldt in principe de hoofdregel van maximaal 5 jaar. In sommige gevallen is het wel mogelijk om de alimentatieduur te verlengen.

Hiervoor dient dan een aanvraag bij de rechter worden ingediend. Deze aanvraag moet gedaan worden binnen 3 maanden nadat de plicht tot het betalen van alimentatie is afgelopen. De termijn is dus vrij kort om dit te kunnen bewerkstelligen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je kunnen aantonen dat het erg onredelijk is dat de alimentatie wordt stopgezet, dit wordt de hardheidsclausule genoemd.

Hardheidsclausule

Voorheen was het wel mogelijk om de rechter te verzoeken om verlenging te verlenen. Dit gebeurde echter zelden en zoals hierboven omschreven kan de rechter dit bij de nieuwe wetgeving niet meer vaststellen. De uitzondering hierop is de hardheidsclausule.

De hardheidsclausule is in het leven geroepen, omdat er door de verkorting sprake kan zijn van schrijnende situaties

Deze hardheidsclausule houdt in dat indien ongewijzigde handhaving van de beëindiging van de alimentatie ten gevolge van het verstrijken van de termijn, gelet op alle omstandigheden van het geval, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd van degene die recht heeft op de alimentatie, de rechter alsnog een termijn van verlenging kan vaststellen vaak tegen gewijzigde bedragen.

Jurisprudentie moet nog komen

Wat hier allemaal onder valt wordt aan de rechter overgelaten. Doordat het nog vrij nieuwe wetgeving is, is hier ook nog geen duidelijke lijn in te trekken er is nog geen jurisprudentie.

De jurisprudentie zal derhalve in de komende jaren moeten uitwijzen welke lijn de rechter wenst te volgen. De verwachting, zeker gezien alle parlementaire geschiedenis, is echter wel dat de drempel erg hoog zal liggen. Rechters zullen niet snel akkoord gaan met het verlengen van de termijn van de partneralimentatie.

Neem contact met ons op

Het verlengen van de duur van de partneralimentatie is dus allesbehalve vanzelfsprekend. Zeker gezien de nieuwe wetgeving omtrent de partneralimentatie is het lastig om vooraf te kunnen bepalen wat rechters zullen oordelen.

Wenst u advies over wat verstandig is met betrekking het verlengen van de partneralimentatie?  Neem dan contact op met Advocatenkantoor Van Wessel en wij helpen u graag verder!