Tegenwoordig is het veel in het nieuws, grensoverschrijdend gedrag met daarbij de vraag of dit tot ontslag leidt. Ook op de werkvloer kan dit voorkomen en komt dit regelmatig voor. Werknemers (en werkgevers) hebben recht op een veilige omgeving om binnen te werken.

De werkgever moet zich derhalve inspannen om dit ook te garanderen. Maar wat is grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer? En wat kan een werkgever hiertegen doen? Dit en meer zal in dit artikel besproken worden.

Wanneer is iets grensoverschrijdend gedrag?

Wat grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer is, kan niet in een woord worden omschreven. Grensoverschrijdend gedrag is een verzamelterm waarbinnen alle vormen van gedrag vallen waarbij de ene persoon de grenzen van de andere persoon niet respecteert.

Bij grensoverschrijdend gedrag kunt u onder andere denken aan pesterijen, discriminatie, seksuele intimidatie of agressie.

Rol van de werkgever

Het is de werkgever zijn taak om een veilige en fijne werkomgeving te creëren voor zijn personeel. Zeker in de huidige tijd wordt er veel waarde gehecht aan de sociale veiligheid van mensen. Ook de rechtspraak zit enorm op die lijn.

Dit betekent dat er een cultuur op de werkvloer dient te zijn waarbinnen iedereen elkaar respecteert, maar ook dat werknemers zich naar elkaar durven uit te spreken als zij een bepaalde gedraging als onprettig ervaren.

Hierbij hoef je niet gelijk te denken aan (ernstig) grensoverschrijdend gedrag maar het kan ook gaan om een vervelende opmerking of iets dergelijks.

De werkgever dient een omgeving te creëren waarbinnen dit soort gesprekken gewoon kunnen plaats te vinden. Immers dienen werknemers met plezier naar hun werk te komen. De werkgever is dit zelfs wettelijk verplicht jegens haar personeel.

Wanneer een werkgever geen beleid heeft om te zorgen dat werknemers prettig en veilig kunnen werken dan staat hier zelfs een sanctie op. De werkgever is dan namelijk volgens artikel 34 van de Arbeidsomstandighedenwet in overtreding en hier staat een boete op.

Voor werkgevers dus ook van groot belang om te zorgen voor een goed beleid binnen de organisatie.

Wanneer ontslag bij grensoverschrijdend gedrag?

Op het moment dat er sprake is van (ernstig) verwijtbaar handelen dan kan de werkgever ervoor kiezen om de arbeidsovereenkomst van de werknemer te laten ontbinden via de rechter.

Om dit te laten slagen, dient de verwijtbaarheid wel toerekenbaar te zijn. Dit houdt in dat de werknemer daadwerkelijk schuld moet hebben aan zijn handelen ofwel nalaten.

De rechter toetst hierbij alle omstandigheden van het geval. Hierbij moet je denken aan de functie van de werknemer, het beleid van de werkgever en de frequentie van het gedrag. Dit zijn onder andere factoren die door de rechter worden bekeken om te bepalen of de gedragingen genoeg zijn voor een ontslag.

Wat als je terecht ontslagen wordt wegens grensoverschrijdend gedrag?

In principe heeft een werknemer, wanneer deze wegens ernstig verwijtbaar handelen wordt ontslagen, geen recht meer op een transitievergoeding.

Immers is het ontslag in dat geval aan hemzelf te wijten. Ernstig verwijtbaar handelen gaat overigens een stuk verder dan verwijtbaar handelen.

Uitspraak Hoge Raad over Grensoverschrijdend gedrag

Uit de recente rechtspraak van de Hoge Raad met kenmerk ECLI:NL:HR:2022:950

Is echter naar voren gekomen dat grensoverschrijdend gedrag niet in alle gevallen leidt tot een ernstige verwijtbaarheid. In dergelijke gevallen kan een werknemer toch recht hebben op een transitievergoeding. Ook hierbij spelen de omstandigheden van het geval dus een rol.

In deze casus had een docent bewegingsleer van de toneelacademie zich meerdere keren schuldig gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag richting zijn studentes.

Onder meer had hij een studente een volledige lichaamsmassage gegeven tijden een massage-les en een andere studente op de billen aangeraakt. De docent was voor soortgelijk gedrag al twee keer gewaarschuwd en de hogeschool had hem zelfs elke vorm van fysiek contact tijdens de les verboden.

Echter was dit niet opgevolgd door de Hogeschool door het een en ander te monitoren en wist de werkgever dat de docent nog steeds massagelessen gaf. Dus was de werknemer niet ernstig verwijtbaar en ontving hij gewoon de transitievergoeding.

Conclusie

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer is een actueel probleem. Soms is het ook erg lastig om te bepalen wat grensoverschrijdend gedrag is en wat niet. Van groot belang dat hier tussen werkgever en werknemers duidelijkheid over bestaat, ook over de eventuele consequenties.

Mocht u naar aanleiding van deze blog nog vragen hebben over wat grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer precies inhoudt of wilt u advies hieromtrent, neem dan gerust contact met ons op en wij helpen u verder.