Hoe zit het met alimentatie als u gaat samenwonen of trouwen dus alimentatie bij stiefouders? Hier is veel onduidelijkheid over. Tegenwoordig zijn samengestelde gezinnen heel normaal in de maatschappij. Dit levert een hoop grote gezinnen op, maar ook veel extra stof tot nadenken. Moet je als stiefouder bijvoorbeeld kinderalimentatie betalen voor de kinderen van je partner?

Kinderalimentatie

Als je als ouders uit elkaar gaat en er zijn minderjarige kinderen in het spel, dan is de kans groot dat een van de beide ouders kinderalimentatie zal moeten betalen. Dit is wettelijk verplicht en aan de hand van berekeningen zal hier een bedrag uit naar voren komen.

Wanneer het de biologische kinderen zijn van partijen is het ook niet vreemd dat er eventueel kinderalimentatie betaald dient te worden. De meeste ouders vinden kinderalimentatie ook niet erg om te betalen. Dit in tegenstelling tot partneralimentatie.  Echter roept dit voor stiefouders nog wel eens vragen op.

Wanneer moet je als stiefouder kinderalimentatie betalen?

Niet in elk geval dien je als stiefouder kinderalimentatie te betalen. Er moet dan voldaan zijn aan een aantal voorwaarden, namelijk:

  • Dat de ouder en de stiefouder een huwelijk of een geregistreerd partnerschap met elkaar zijn aangegaan (enkel samenwonen is dus niet voldoende);
  • En dat de minderjarige stiefkinderen behoren tot het gezin van de stiefouder.

Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, dan heeft de stiefouder de verplichting (uiteraard indien financieel mogelijk na berekeningen) om kinderalimentatie te voldoen.

Wanneer behoren stiefkinderen tot het gezin van de stiefouder?

Soms kan het lastig zijn om te bepalen of de kinderen tot het gezin van de stiefouder behoren. Bij kinderen die zijn ingeschreven bij de ouder en de stiefouder is het helder. Er kan ook sprake zijn van een uitgebreide omgangsregeling en hoe zit het dan?

Bij dit vereiste wordt derhalve gekeken naar de omstandigheden van het geval. Zelfs hoe lang een stiefouder een rol speekt in het leven van het kind speelt een rol in de beoordeling door een rechtbank.

Wat staat er in de jurisprudentie

Uit de jurisprudentie kan wel worden opgemaakt dat het vereiste meestal ruim dient te worden uitgelegd. Per geval is dit dus echt verschillend.

De kans is dus aanwezig dat het kind zal behoren tot het gezin van de stiefouder, zeker wanneer het kind ook op frequente basis bij de stiefouder verblijft.

Hoe hoog is de alimentatie die betaald dient te worden?

Het uitgangspunt van de Hoge Raad is dat de onderhoudsverplichtingen tussen de biologische ouders en stiefouders in beginsel gelijk zijn.

Ook dit hangt echter weer af van de omstandigheden van het geval, zoals bij alimentatie altijd het geval is. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat de stiefouder zijn bijdrage op nihil wordt gesteld of op een derde deel van de kosten.

Van te voren kan dus nooit helemaal precies met zekerheid worden gezegd hoe hoog de bijdrage in de kosten zal worden van de stiefouder. Een belangrijke factor hierbij is bijvoorbeeld hoe goed de band is tussen de stiefouder en het stiefkind.

Conclusie

Als stiefouder zou het dus kunnen dat er op u een plicht rust voor het betalen van kinderalimentatie van de kinderen van uw partner.

Hiervoor dient u aan de bovenstaande vereisten te voldoen. Vervolgens dient er een berekening te worden opgesteld om te bepalen hoe hoog dit te betalen bedrag is.

Daarnaast spelen de omstandigheden van het geval een grote rol bij dit onderwerp.

Neem contact met ons op

Mocht u naar aanleiding van deze blog nog vragen hebben over dit onderwerp of wilt u advies hieromtrent, neem dan gerust contact met ons op en wij helpen u graag verder!