Ontslagen worden. De kans op ontslag is er voor iedereen, maar wanneer mag u ontslagen worden? Wat zijn uw rechten en plichten wanneer u ontslagen bent?

In dit artikel zal ik u hieromtrent het een en ander uitleggen, zodat u wat handvaten heeft om de eerste stappen te kunnen zetten.

Ontslagen worden

Er zijn meerdere manieren waarop uw contract kan eindigen op grond van de wet. Zo kan er sprake zijn van eindigen van een tijdelijk contract of dat u zelf uw contract opzegt, omdat u een nieuwe baan heeft.

Of kunt u samen komen tot een ontslag met wederzijds goedvinden. Verder kan een ontslag buiten de twee hiervoor genoemde wijzen alleen beëindigd worden via de kantonrechter of het UWV.

Let op de regels bij ontslag

Bij alle manieren van ontslag gelden uiteraard weer verschillende regels en verplichtingen. Zo mag uw werkgever u nooit zomaar ontslaan.

Hiervoor met toestemming zijn vanuit het UWV of van de kantonrechter. En ook voor ontslag met wederzijdse goedvinden en ontslag op staande voet gelden wettelijke regels. Dit geldt ook voor beëindigen van het contract voor bepaalde tijd en de overeenkomst die beëindigd wordt tijdens de proeftijd.

Belangrijke stappen bij een ontslag

Al die regels zijn natuurlijk erg interessant, maar wat voor u centraal staat is dat u moet weten waar u aan toe bent. Ontslag brengt nu eenmaal veel met zich mee.

Er zijn verschillende stappen die handig zijn voor uzelf om door te nemen als u ontslagen wordt:

  1. Bekijk uw arbeidscontract;
  2. Bekijk wat de reden is voor ontslag in uw ontslagbrief;
  3. Schakel een advocaat of iemand die gespecialiseerd is op dit gebied in.

Waarom deze stappen?

Het is belangrijk om te weten wat voor contract u bent aangegaan. Voor een tijdelijk contract gelden namelijk andere regels dan wanneer u een vast contract heeft. Bij een vast contract mag uw werkgever u alleen ontslaan als hier een geldige reden voor is.

Dit geldt ook voor tijdelijke contracten, alleen ligt het hier nog iets gecompliceerder. Bij een tijdelijk contract is uw werkgever namelijk gebonden aan een bepaald termijn.

Als uw werkgever deze termijn niet wil afwachten kan hij u alleen ontslaan als er in het tijdelijke contract is opgenomen dat de werkgever bevoegd is het contract eerder te ontbinden.

De reden van ontslag

Vervolgens is het belangrijk om na te gaan waarom u dreigt te worden ontslagen. Bij een proeftijd kunt u hier vrijwel niks tegen doen. Het is namelijk het recht van de werkgever om u dan nog te mogen ontslaan, het heet immers niet voor niets een proeftijd. Uiteraard kunt u er wel iets tegen ondernemen indien blijkt dat u op wel heel vreemde gronden ontslagen bent, zoals zwangerschap of discriminatie.

Ook is van belang dat een proeftijdbeding schriftelijk overeengekomen is. Anders is hij niet geldig en kan uw overeenkomst niet beëindigd worden in de proeftijd, aangezien deze er in feite niet is.

Bij vaste contracten ligt dit weer anders. Hier moet uw werkgever een goede reden hebben om u te ontslaan. Is dit bijvoorbeeld omdat u niet goed functioneert of omdat er bijvoorbeeld sprake zou zijn van een verstoorde arbeidsverhouding? Het is altijd goed om na te gaan waarom u ontslagen bent, zodat u weet waar u eventueel bezwaar tegen kunt maken.

Schakel hulp in

Als u dit eenmaal allemaal op een rijtje heeft, of juist niet omdat het complex is, is het verstandig om hulp in te schakelen, bij voorkeur een arbeidsadvocaat. Deze kan vaak een groot deel van de last op uw schouders van u wegnemen en kan u ondersteunen waar mogelijk.

Vaak denkt men dat er alleen een advocaat nodig is als de werknemer het niet eens is met het ontslag. U hoeft echter niet altijd op gespannen voet te staan met uw werkgever als u ontslagen wordt, maar het kan ook komen door bijvoorbeeld re organisatorische plannen.

Ook zou ik u adviseren om te allen tijde iemand te zoeken die u kan bijstaan. Dit is puur om ervoor te zorgen dat u niet onterecht ontslagen wordt/bent en om na te gaan waar u nog recht op heeft nadat u ontslagen bent.

Wat te doen bij ontslag?

Daarnaast is het belangrijk om te weten wat u zelf moet doen wanneer u bent ontslagen of dreigt te worden ontslagen. De praktijk wijst uit dat vaak als een werknemer een advocaat in de arm slaat het allemaal soepeler verloopt en de werknemer uiteindelijk ook meer berusting kan vinden in de uiteindelijke uitkomst

Conclusie

Als u ontslagen wordt, is er dus genoeg om door te nemen en zijn er verschillende acties mogelijk. Uiteraard is de allereerste stap om ervoor te zorgen dat er geen reden voor ontslag is, maar mocht deze er toch zijn is het handig om te weten waar u precies aan toe bent en het maximaal haalbare eruit te halen.

Mocht u naar aanleiding van deze blog nog vragen hebben over wat ontslag nu precies inhoudt of wilt u advies hieromtrent, neem dan gerust contact met Advocatenkantoor Van Wessel Hulsbergen op en wij helpen u verder.